Asiakastieto Media


Luottotietolakiin muutoksia: Maksetut maksuhäiriömerkinnät alkavat poistua 1.12.2022

Tiedote13.05.2022

Luottotietolakiin muutoksia: Maksetut maksuhäiriömerkinnät alkavat poistua 1.12.2022

Maksuhäiriömerkintöjen rekisteröintiä säätelevä luottotietolaki on muuttumassa. Muutokset astuvat voimaan kahdessa vaiheessa 1.6. ja 1.12.2022.

TIEDOTE PÄIVITETTY 16.5.2022

Velallisen (henkilö, yritys) kannalta merkityksellisin muutos on se, että maksuhäiriömerkinnät alkavat jatkossa poistua luottotietorekisteristä kuukauden kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity. Tämän toivotaan kannustavan velallista hoitamaan asiansa kuntoon eli maksamaan velkansa, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä.

Maksuhäiriömerkintöjen poistoa koskevat pykälät astuvat voimaan 1.12.2022. Silloin luottotietorekisteristä poistetaan sellaiset maksuhäiriömerkinnät, joiden yhteydessä on maksusta kertova lisämerkintä eli ns. ref-merkintä. 

Lisätietoa maksuhäiriömerkinnöistä ja usein kysytyt kysymykset

Miten ”saatava maksettu” -lisämerkinnän saa?

Tieto maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan saatavan maksamisesta tulisi ensisijaisesti tulla luottotietorekisteriin velkojalta, johon velallisen kannattaa heti olla yhteydessä, kun haluaa keskustella velan maksamisesta. Jos tämä ei ole mahdollista, velallisen kannattaa itse olla asiassaan aktiivinen. Tiedon rekisteröiminen edellyttää riittävää todistetta maksun suorituksesta.

Maksutodisteessa tulisi olla vähintään seuraavat tiedot:

  • Maksukuitti, josta käy ilmi velkojan ja velallisen nimet, viitenumero (mielellään maksuhäiriössä oleva asianumero, diaarinumero tai maksuhäiriön rekisteröimispäivä)
  • Maksettu summa
  • Maksusuorituksen päivämäärä

Todisteen maksusta voit toimittaa yritysten merkintöjen osalta: maksutapa@asiakastieto.fi tai kuluttajien merkintöjen osalta: kuluttajaneuvonta@asiakastieto.fi. Merkinnän poistumiseen johtava 30 päivän aika alkaa, kun maksutieto on rekisteröity Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin. Tätä käytäntöä aletaan soveltaa, kun lakimuutos on astunut 1.12.2022 voimaan.

Tutkimus: 25-50-vuotias nainen maksaa todennäköisimmin velkansa vielä häiriön jälkeen

Suomen Asiakastieto Oy:n henkilöluottotietorekisterissä oli huhtikuun alussa 388 600 maksuhäiriöistä henkilöä. Heistä 10 800 henkilöllä (2,8%) on kaikkien maksuhäiriömerkintöjen yhteydessä maksusta kertova lisämerkintä. He ovat hoitaneet velkansa ja heidän maksuhäiriömerkintänsä tullaan poistamaan, kun asiaa koskeva lakimuutos astuu voimaan. Lisäksi osan merkinnöistään saa pois noin 13 400 henkilöä.

Asiakastieto on tehnyt tilastollisen tutkimuksen, millaiset henkilöt ovat tähän saakka maksaneet maksuhäiriömerkintöjä aiheuttaneita velkojaan ja saaneet ref-merkinnän maksuhäiriömerkinnän yhteyteen. 

Tutkimustulokset tiivistetysti:

  • 10 800 henkilöllä kaikki maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneet saatavat maksettu
  • 13 400 osa maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneista saatavista maksettu
  • Naisilla maksuhäiriömerkintöjä on vähemmän kuin miehillä. Naiset myös todennäköisemmin maksavat velkansa myös häiriömerkinnän jälkeen. Ero on tilastollisesti merkitsevä.
  • 25-50-vuotiaat maksavat maksuhäiriömerkintöjä aiheuttaneet velkansa todennäköisimmin
  • Tyypillinen saatavien kokonaissumma on alle 900 euroa niillä henkilöillä, jotka ovat maksaneet kaikki maksuhäiriöitä aiheuttaneet velkansa. Mukana joukossa on myös henkilöitä, joilla velkaa on ollut yli 200 000 euroa, mutta kaikki saatavat on maksettu.
  • Maakunnittain tarkasteltuna isoja eroja ei ole. Kaikki velkansa maksaneiden osuus kaikista maksuhäiriöisistä henkilöistä vaihtelee 2,2 % (Pohjois-Karjala) ja 3,5% (Uusimaa) välillä.

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi
Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, 010 270 7403, juuso.jokela@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358 10 270 7504

Pia Katila

Pia Katila

Lehdistökontakti

IR and Communications Manager

pia.katila@asiakastieto.fi

+358 10 270 7506