Asiakastieto Media

Asiakastiedon automaattinen luottopäätös täydentää Ropo Capitalin laskun elinkaaripalvelun

Uutinen02.02.2022

Asiakastiedon automaattinen luottopäätös täydentää Ropo Capitalin laskun elinkaaripalvelun

Laskulla myyminen on yritysten välisessä liiketoiminnassa normikäytäntö ja se on yleistynyt myös kuluttajakaupassa. Vaikka suomalainen maksumoraali on korkea ja laskut maksetaan pääsääntöisesti ilman merkittäviä maksuviiveitä, laskutukseen sisältyy aina luottotappioriski.

Varmistumalla asiakkaan maksukyvystä ennen kaupantekoa, yritys voi suojata paitsi omaa talouttaan myös ehkäistä asiakkaidensa ylivelkaantumista.

”Luottoriskiä voi tehokkaasti pienentää panostamalla luotonhallintaan ja asiakasvalintaan. Asiakastieto on meille arvokas kumppani, jonka avulla tuomme vakioidut luottopäätösmallit osaksi asiakkaidemme laskutusprosessia”, kertoo Ropo Capitalin kaupallinen johtaja Sami Levy.

Ropo Capital on Suomen johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja ja sen palvelun kautta välitetään vuosittain joka kuudes lasku Suomessa. Kaiken kaikkiaan yritys välittää Pohjoismaissa noin 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia.

Laskutusyhtiössä nähdään aitiopaikalta, miten laskun välityskanavia on tullut lisää ja maksamisen tavat muuttuvat. Luottoriskin hallinnassa kaikki lähtee kuitenkin edelleen siitä, että asiakkaan luottokelpoisuus arvioidaan ennen kaupantekoa ja myös maksukyvyssä tapahtuvia muutoksia seurataan. Siksi Ropo suosittelee Asiakastiedon tapaan luottotietopalveluiden käyttöä osana vastuullista myyntiä ja kestävää kasvua.

”Luotolla myyvällä yrityksellä pitäisi aina olla luottopolitiikka, jota se luottopäätöksissään aina myös noudattaa. Käytännössä se tarkoittaa, että on etukäteen mietitty, millä edellytyksillä asiakas voi ostaa tuotteitamme tai palveluitamme vaikkapa laskulla”, suosittelee palvelukehitysjohtaja Pekka Lattu Asiakastiedosta.

Prosessi luottoriskien arviointiin kannattaa automatisoida, kun luottopäätökset ja laskutus toistuvat periaatteessa samanlaisina. Asiakastiedolla on pitkä kokemus päätösmallien tekemisestä ja päätöksenteon automatisoinnista. Tämä kokemus ja osaaminen ovat nyt myös Ropo Capitalin palveluja hyödyntävien yritysten käytössä. Päätösmallin käyttäminen tehostaa luottopäätösprosessia ja varmistaa, että luottoriski on hallittu suhteessa kaupan kokoon. Kun päätöksenteko yhdistyy laskutusprosessiin, voidaan puhua jo asiakkuuden elinkaaripalvelusta.

Ropon palveluun voi liittää kolme valmiiksi rakennettua Asiakastiedon päätösmallia, joissa on sisäänrakennettuna myyjäyrityksen toimialan tai asiakaskunnan huomioiva luottopolitiikka. Luottopäätöksiä voi näin tehdä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille ja käytännössä luottopäätös syntyy automaattisesti, muutamassa sekunnissa oston yhteydessä.

”Meidän tehtävämme on tarjota palvelut ja ratkaisut siihen, että laskulla myymiseen liittyvä luottoriski pysyy hallittavissa. Hyvä asiakasymmärrys, kattavat luotonhallinnan työkalut sekä systemaattiset muistutus- ja perintätoimet ovat yhdistelmä, jota suosittelemme kaikille”, tiivistää Ropo Capitalin Sami Levy.

3 syytä automatisoida luottopäätös:

•    Asiakaskokemus. Nopea ja tasalaatuinen päätöksenteko on asiakkaalle käytännössä huomaamaton prosessi.
•    Vastuullinen luotonanto. Päätöksenteon taustalla toimiva prosessi varmistaa asiakkaan maksukyvyn, jolloin ehkäistään ylivelkaantumista ja hallitaan luottoriskiä.
•    Tehokkuus. Myyjäyritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Ropo Capital
Ropo Capital on johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja Suomessa. Palvelumme kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen välityksestä reskontran hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Kilpailemme Pohjoismaiden markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 400 talouden ammattilaista ja kuukausittain yli 10 000 yritystä luottaa palveluihimme.  www.ropocapital.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804