Asiakastieto Media

Kovaa tulosta pehmeillä arvoilla – Näin onnistut markkinoinnissa ja myynnissä kuluttajille

Uutinen09.04.2021

Kovaa tulosta pehmeillä arvoilla – Näin onnistut markkinoinnissa ja myynnissä kuluttajille

Asiakastiedon tarjoama laadukas data tuo tuloksia kuluttajamyyntiin ja -markkinointiin.

Nykyään kuluttajista on saatavilla paljon tietoa, jota yritykset voivat hyödyntää oman liiketoiminnan tehostamisessa. Osaava kumppani on tiedon jalostamisessa tärkeä tuki. Tietovirtoja hyödyntämällä asiakasymmärrys syvenee, ja resurssit ja markkinointi voidaan kohdistaa entistä tarkemmin oikealle kohderyhmälle.

Asiakaskohderyhmän valinta on ajankohtainen teema heti yrityksen alkumetreillä. Yrittäjän on päätettävä, mitä hän myy ja kenelle. Millä kanavilla asiakkaita lähdetään tavoittelemaan: panostetaanko verkkomainontaan tai suoramarkkinointiin, kuten telemarkkinointiin?

Esimerkiksi palvelusopimuksia ja tuoteostoja tehdään vuosittain telemarkkinoinnilla yli kuusi miljoonaa kappaletta.

Hyvä kumppani tuo tuloksia

Kuluttajille tuotteita tai palveluita myyvän yrittäjän on tärkeää tuntea myös suoramarkkinoinnin käytännöt: esimerkiksi alaikäisille ei ole hyvän tavan mukaista markkinoida. Kuluttajalta pitää myös aina pyytää markkinointilupa eri kanaviin, jos kyseessä on tekstiviesti- tai sähköpostimarkkinointi.

Hyvä kumppani auttaa ottamaan nämä käytännöt haltuun ja valjastamaan tietovirrat liiketoiminnan tueksi.

– Aloittavaa yrittäjää voi mietityttää, mikä on laillista. Meidän tehtävämme Asiakastiedossa on koota suoramarkkinoinnin kannalta markkinointikelpoista dataa eri lähteistä siten, että se tukee yrityksen lentoon lähtöä, kertoo Asiakastiedon kuluttajamarkkinoinnin palveluista vastaava Jari Saarikoski.

Asiakasrekisterin tiedot töihin

Kun asiakashankinta etenee, asiakasrekisteriin alkaa kertyä nimi-, puhelinnumero- ja osoitetietoja. Asiakasrekisteri on Saarikosken mukaan koko liiketoiminnan kivijalka ja sitä on ylläpidettävä GDPR:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Asiakastieto auttaa pitämään kuluttajaosoiterekisterin ajan tasalla.

Kun asiakastietoja on saatu kerättyä, ne kannattaa analysoida. Mitä enemmän asiakkaita on, sitä tarkemmaksi myös analyysi tulee. Keitä asiakkaat ovat? Mistä he tulevat? Mitä he arvostavat?

Analysointi kehittää asiakasymmärrystä ja auttaa kohderyhmän rajaamisessa. Markkinointiviestejä voidaan kohdistaa tehokkaimpaan kanavaan. Asiakastieto auttaa tämän lisäksi tietojen jatkojalostamisessa.

– Nykyisten asiakkaiden profiilia ja ominaisuuksia voidaan monistaa uusasiakashankinnan potentiaaleiksi, Saarikoski kertoo.

Kovaa tulosta pehmeillä arvoilla

Varsinkin aloittelevan yrityksen asiakaskohderyhmää rajaavien kriteereiden kannattaa olla löyhiä. Kriteereinä voidaan hyödyntää kovaa dataa, kuten ikää, sukupuolta ja asuinpaikkaa. Tietoja saadaan myös asiakkaiden koulutustasosta, muuttojen määrästä tai vaikka loma-asunnon omistuksesta.

Kova data kertoo siis, kuka ostaa. Kun halutaan selvittää, miksi hän ostaa, puhutaan pehmeistä arvoista. Niitä ovat esimerkiksi kuluttajan suhde kotimaisiin tuotteisiin tai vaikka remontointiin.

Näitä arvo- ja asennetietoja selvitetään kyselytutkimusten avulla, ja tuloksia voidaan yleistää väestöön ja paikkatietoon. Monesti niitä hyödyntämällä päästään vielä parempaan tulokseen kuin pelkällä kovalla datalla.

– Ne auttavat kohdistamaan myyntiä juuri sellaisille kuluttajille, joilla on palvelua tai tuotetta vastaavat arvot tai asenteet, Saarikoski tiivistää.

Kiinnostuitko? LUE LISÄÄ Asiakastiedon B2C-markkinoinnin ja myynnin palveluista.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504