Asiakastieto Media

Rating Alfa -yritysluokituksen ennustekyky paranee entisestään

Artikkeli01.06.2022

Rating Alfa -yritysluokituksen ennustekyky paranee entisestään

Rating Alfa -yritysluokitus ennakoi, millä todennäköisyydellä yritys saa maksuhäiriömerkinnän tai ajautuu konkurssiin. Asiakastieto seuraa luokituksia tuottavan automaattisen mallin toimivuutta jatkuvasti ja tekee ennustekykyä parantavia päivityksiä myös asiakkailta saamansa palautteen perusteella.

B2B-päätöksenteossa täytyy pystyä ennakoimaan, miten asiakas tai kumppani toimii sopimuksen voimassaoloaikana. Tyypillinen päätös koskee toiselle yritykselle myönnettävää rahaluottoa, maksuaikaa tai toisaalta etumaksua tilatusta tuotteesta. Kyse on molemminpuolisesta luottamuksesta: voinko luottaa, että sopimuskumppani hoitaa velvoitteensa ja onko riski huomioitava hinnoittelussa. Vain käteiskaupassa tätä riskiä ei ole ja silloinkin saattaa esim. takuun kannalta olla välttämätöntä pystyä luottamaan, että myyjäyritys on toiminnassa vielä vuoden päästäkin.

Luottoriski on kokonaisuus, joka voidaan luotettavasti määritellä, kun käytössä on riittävästi tietoa kyseisestä yrityksestä ja lisäksi vertailupohjaa muiden yritysten toiminnasta. Varminta on hyödyntää päätöksenteossa luottoluokitusta, joka kertoo useiden muuttujien perusteella, millainen riski luokituksen kohteella on.

Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksen erottelukyky on erittäin hyvä. Se luokittelee 700 000 suomalaista y-tunnusta maksuhäiriöriskin perusteella seitsemään luokkaan. Heikoimmissa B/C-luokissa maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on 67,5 prosenttia, kun taas vahvimmista AAA-yrityksistä vain 0,6 prosenttia jättää 12 kuukauden kuluessa laskujaan maksamatta.

LUE LISÄÄ: Asiakastiedon data ja luokitukset auttavat asiakkaita miljoonissa päätöksissä vuosittain

Tuoretta maksutapatietoa 267 000 yrityksestä

Asiakastiedossa Rating Alfa -luokitusmallin toimivuutta ja ennustekykyä seurataan jatkuvasti. Tässä työssä ihmisasiantuntijoiden työ yhdistyy valtavaan datamäärään, jonka avulla malleja pystytään päivittämään entistäkin tarkemmiksi.

TUTUSTU TEKIJÖIHIN: Kuuden hengen mallinnustiimi on Asiakastiedon datanmurskauksen sydän

”Keräämme koko ajan palautetta asiakkailtamme, Rating Alfan käyttäjiltä. Reagoimme siihen herkästi. Parhaillaan meillä on meneillään suurehko luokitusmallien päivitystyö, jota varten olemme keskustelleet useiden asiakkaidemme kanssa. Haluamme varmistaa, että Asiakastiedon tarjoama luokitus on jatkossakin luotettavin ja tarkin niin ennustavuuden kuin erottelukyvyn näkökulmista”, kertoo yritysluokituksista vastaava palveluomistaja Markus Hallberg.

Tilinpäätöksistä lasketut tunnusluvut ovat jatkossakin perusta Rating Alfa -luokituksille, mutta päivitetyissä ennustemalleissa esimerkiksi maksutapatiedon merkitys kasvaa. Tätä tietoa on nyt käytettävissä paljon enemmän kuin edellisen suuren luokitusmallipäivityksen aikaan 2013. Kymmenet suuret B2B-laskuttajat toimittavat Asiakastiedolle jatkuvasti tietoa siitä, maksavatko yritykset laskunsa ajallaan vai myöhässä. Tuoretta maksutapatietoa on käytettävissä noin 267 000 yrityksestä ja sitä kertyy vuodessa noin 9 miljoonan laskun verran.

Päivitetyt luokitusmallit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Pienillä ja isoilla yrityksillä luokituksissa eri painotukset

Eri kokoisista, ikäisistä ja muotoisista yrityksistä on käytettävissä eri määrä tietoa ja siksi luokitusmallejakin on useita. Päivitetyt mallit huomioivat nämä erityispiirteet entistä paremmin.

”Esimerkiksi yksittäinen trattaviive ei siirrä yritystä huonoimpiin luokkiin, ellei se ole euromääräisesti erittäin suuri yhtiön taseeseen suhteutettuna. Vastaavasti suurikaan määrä pieniä maksuviiveitä ei vaikuta suuremman yrityksen luottokelpoisuuteen. Reaalimaailmassa ne yleensä kertovat enemmän ostoreskontraongelmista kuin maksukyvyn heikkenemisestä", kuvailee Asiakastiedon mallinnustiimin esimies Pekka Liukkunen.

Keskeinen tekijä luokituksissa on, että ne kohtelevat yrityksiä tasapuolisesti ja niiden avulla yritysten taloudellista suorituskykyä on helppo verrata. Esimerkiksi hankintojen kilpailutuksessa toimittajien vertailu ja korkean riskin yritysten karsiminen on tärkeää. Riittävän korkea Rating Alfa -luokitus on usein ehtona mm. julkisissa hankinnoissa.

Miten yrityksiä kannattaa vertailla mm. Rating Alfa ja vastuullisuus huomioiden? Lue Sari Koivistoisen vinkit

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi