Asiakastieto Media

Velkajärjestelyjä on haettu ja aloitettu selvästi enemmän kuin ennen

Tiedote03.07.2023

Velkajärjestelyjä on haettu ja aloitettu selvästi enemmän kuin ennen

Kesäkuun lopussa 352 800 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä. Määrä on pienempi kuin keväällä, mutta lasku perustuu kokonaan siihen, että tieto on nyt entistä reaaliaikaisempaa. Asiakastieto alkoi toukokuussa päivittää nimen- ja osoitteenmuutokset sekä poistaa kuolleet henkilöt luottotietorekisteristä joka päivä. Aikaisemmin maksuhäiriöisiä henkilöitä koskevat tiedot perustuivat viimeisimmän maksuhäiriömerkinnän rekisteröimishetkeen.

”Ilman tätä uudistusta ja kuolleiden henkilöiden poistoa rekisterissä olevien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä olisi kääntynyt jo kasvuun. Valitettavasti muutkin tilastohavainnot osoittavat, että kuluttajien vakavat maksuvaikeudet ovat lisääntyneet”, kertoo viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

Tutustu tarkemmin: MAKSUHÄIRIÖTILASTOT 2023

Yksityishenkilöille rekisteröityjen maksuhäiriömerkintöjen kokonaismäärä kasvoi alkuvuonna 13 prosenttia. Esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyjä on alkuvuonna haettu (2 500) ja aloitettu (2 300) lähes 40 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina.

”Tätä voi pitää myös hyvänä asiana, sillä velkajärjestelyyn hakeutuminen osoittaa, että henkilöllä on halu saada asiansa kuntoon. Kun velkoja on paljon, niitä täytyy pystyä järjestelemään kokonaisuutena”, Kauppi huomioi.

Myös viime vuoden lopulla voimaan astunut luottotietolain muutos on lisännyt ihmisten kiinnostusta maksaa velat, joista on jo tullut maksuhäiriömerkintöjä. Asiakastieto auttaa heitä kertomalla, miten velat käytännössä maksetaan ja millaiset dokumentit maksusta tarvitaan, jotta maksuhäiriömerkinnän saa pois. Tiiviit ohjeet tähän löytyvät Asiakastiedon sivuilta.

Tiedon jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta

Viranomaispäätöksiin (käräjäoikeuden antama velkomustuomio, ulosoton este) perustuvien maksuhäiriöiden syynä olevat velat ovat rekisteröintihetkellä olleet tyypillisesti jo kuukausia maksamatta. Tämä voi tarkoittaa, että luotonhakijalla ei käytännössä ole maksukykyä, mutta tämä ei vielä näy maksuhäiriömerkintöinä. Siksi onkin tärkeää, että luotonantajat hyödyntävät omaa ja jaettavissa olevaa tietoa mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta kenenkään maksuvaikeuksia ei pahennettaisi myöntämällä uutta luottoa.

”Luotonantajilla on tietoa erääntyneistä luotoista. Me kannustamme heitä ilmoittamaan 60 päivää myöhässä olevia kuluttajasaataviaan Asiakastiedon rekisteriin, sillä tiedon jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta. Yhdessä voimme huolehtia, ettei uutta luottoa myönnetä, jos aiempienkin lainojen maksussa on ongelmia”, Ville Kauppi korostaa.

60 päivää myöhässä oleviin kuluttajaluottoihin perustuvat maksuhäiriömerkinnät ovatkin lisääntyneet selvästi. 

”Sama tiedon jakamisen ja vastuullisen luotonannon periaate toimii kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmässämme, jossa luotonantajat jakavat tietoa luotonhakijan muista velkavastuista. Järjestelmään tehdään kuukausittain yli 700 000 kyselyä, joihin pyydetään aina luotonhakijan suostumus. Iso osa luottohakemuksista hylätään, koska järjestelmän tiedot osoittavat, ettei hakijan maksukyky riitä uuteen luottoon.”

Lisätietoa medialle (ei kyselyjä yksittäisistä maksuhäiriömerkinnöistä): Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804