Tunne asiakkaasi

AML, KYC, FATCA... - mitä termit tarkoittavat?

Tunne asiakkaasi -sanastoa

AML

Anti Money Laundering = rahanpesun estämistä koskeva sääntely. Suomessa ns. rahanpesulaki.

KYC

Know Your Customer = asiakkaan tunnistamista ja tuntemista kokeva sääntely. Suomessa esim. laissa luottolaitostoiminnasta

Compliance

Toimintojen ”määräystenmukaisuus”, ”sääntelynmukaisuus”

Mifid II / IDD

Sijoituspalveluiden tarjoamista, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä koskeva sääntely.
Vakuutuspalveluiden tarjoamista koskeva sääntely.

PEP

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö = tietyissä julkisissa asemissa olevat henkilöt, joiden osalta erityisvelvoitteita esim. pankeilla

Sanktiolista

Esim. EU tai USA:n pakotelista, joiden tarkoituksena estää toimiminen listalla olevien tahojen kanssa.

Tosiasiallinen edunsaaja

Henkilö, joka tietyn omistusosuuden nojalla voi vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon (tietyn rajan ylittävä omistus)

FATCA, veroraportointi

Automaattista tietojen vaihtoa koskeva sopimus USA kanssa

CRS, veroraportointi

OECD:n raportointistandardi verovalvontaa ja veronkierron estämistä varten

DAC2, veroraportointi

EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos