Asiakastieto Media

Saana Tyni: Riippumaton hallitus vauhdittaa siivousyrityksen kasvua

Artikkeli14.09.2020

Saana Tyni: Riippumaton hallitus vauhdittaa siivousyrityksen kasvua

Kasvuhalukkuus on ollut alusta pitäen osa siivousalan yrityksen DNA:ta. Kasvu ei kuitenkaan ole itsetarkoitus.

Kun Saana Tyni lähti yrittäjäksi, hänellä oli mielessään kirkas tavoite: nostaa siivousalan mainetta ja luoda yritys, jossa viihdytään.

– Sisältäni kumpuaa into kehittää ja kasvattaa yritystä sekä viedä sitä – ja ennen kaikkea koko alaa – eteenpäin. Intohimoni on toimia esikuvana, olla mullistava käänteentekijä ja osoittaa muille reittiä ja suuntaa, Tyni listaa.

Siivousalan yritys Koti Puhtaaksi sai alkunsa vuonna 2011. Alusta lähtien yritykseen on tuotu muilta aloilta oppeja johtamiskulttuuriin ja yhtiön skaalaamiseen. Tämä on tuottanut tulosta, ja perinteisellä alalla toimiva yritys on kasvanut voimakkaasti.

Yrityksellä on neljä toimipistettä, ja työntekijöiden määrä on noussut 250 henkeen. Liikevaihto ylitti viime vuonna 3 miljoonan euron rajan.

Koti Puhtaaksi on valittu myös Suomen parhaaksi työpaikaksi. Hyvästä työnantajamielikuvasta kertoo jotain myös se, että yritys sai viime vuonna viisi tuhatta työhakemusta.

Mitkä toimialat ovat kasvaneet monta vuotta peräkkäin? Lue lisää

Kasvun moottorit

Saana Tyni tiivistää, että kasvun tielle lähteminen vaatii aina jonkin motiivin: yhtä kiinnostaa muutoksen aikaansaaminen ja toista esimerkiksi raha. Vaikuttaminen, uudistamisinto, ja niiden levittäytyminen koko yritykseen ovat vieneet siivousalan toimijaa vauhdilla eteenpäin.

– Kun halutaan päästä johonkin tavoitteeseen, yhtiön kasvattaminen on keino, jonka avulla se saavutetaan, Tyni kertoo.

Kasvu ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa.

– Kasvu ei ole itseisarvo, vaan meillä on kiva työ ja teemme merkityksellisiä asioita alallamme ja yhteiskunnassa, yrittäjä jatkaa.

Tyni nimeää tärkeäksi kasvun edistäjäksi myös osaavan hallituksen, johon kuuluu ulkopuolisia jäseniä. Kun tekemisen into ohjattiin oikeisiin asioihin eli jatkuviin kotisiivouksiin ja prosesseihin, tulokset näkyivät nopeasti.

– Oman joukon kesken liikevaihdon kasvuluvut olivat vuosittain noin 25 prosenttia. Riippumaton hallitus auttoi yrityksen uudelle tasolle, ja kasvuluvut nousivat yli sataan prosenttiin, Tyni kertoo.

Tärkeitä kasvun elementtejä ovat olleet myös hyvä brändi ja vahva arvopohja, johon koko työyhteisö on sitoutunut.

Kasvu on myös haasteiden ratkomista

Kasvavassa yrityksessä työskentely vaatii muutoskykyä niin johdolta kuin työntekijöiltä.

– Kasvu on haastanut eri tavoin meitä kaikkia, Tyni kertoo.

Muutoksen keskellä uudistumiskyky, avoimuus sekä yhteys työntekijöihin ovat olleet tärkeitä taitoja. Kasvu on tuonut mukanaan myös prosessikeskeisyyden: erinomaiset toimintatavat on kyettävä monistamaan, jotta muutkin osaavat hoitaa asiat yhtä hyvin.

Myös sopiva kasvutahti on vaatinut hakemista.

– Olemme huomanneet, että meille sata prosenttia on erinomaisen hyvä kasvutahti. Pystymme vähän yli sataan prosenttiin, mutta jos kasvua on reilusti enemmän, se ei enää ole mukavaa.

Entä millaiseen kasvuun yritys tähtää tulevina vuosina?

– Tänä vuonna avaamme yhden uuden toimipisteen, sitten pidämme taukoa ja keskitymme kehittämiseen ja viilaamiseen. Aiomme myös olla jonain päivänä koko Euroopan paras työpaikka, Tyni kertoo.

Tutustu muihin kasvuyrityksiin - lue Heltin tarina.

Teksti: Silja Eisto

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi