Analytiikkapalvelut

Tiedätkö, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät? Mikä saa heidät asioimaan juuri sinun yrityksessäsi tai kartuttamaan kilpailijoidesi tulosta? Näihin kysymyksiin kiteytyy asiakasymmärrys, joka vaikuttaa suoraan yrityksesi kassavirtaan. Asiakastiedon kuluttajamyynnin data-analytiikkapalvelujen avulla tarjoat yrityksesi myynnille ja markkinoinnille työkalut asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja paremman tuloksen tekemiseen. Annahan, kun kerromme lisää.


Asiakasymmärrys kumpuaa laadukasta dataa sisältävästä asiakasrekisteristä

Mitä tapahtuu, jos yrityksessäsi ei ymmärretä asiakkaita? Asiakasymmärryksen puuttumisen konkreettiset skenaariot ovat seuraavat: 

 • Menetät nykyisiä, kannattavia asiakkaita kilpailijoillesi
 • Lahjoitat uusia, potentiaalisia asiakkaita kilpailijoillesi
   

Voit helposti estää molempien skenaarioiden toteutumisen asiakasrekisteriäsi jalostamalla, sen tuottavimpaa dataa monistamalla sekä segmentoimalla asiakkaasi huolellisesti. 

Asiakasrekisterin jalostamista me kutsumme rikastamiseksi, jolloin olemassa olevaa asiakasdataasi täydennetään soveltuvilla lisätiedoilla. Näin teet asiakasrekisterisi datasta aikaisempaa luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa.

Asiakasdatasi monistaminen puolestaan onnistuu kehittämämme potentiaalipisteytyksen avulla, jolloin tuotamme parhaimmista asiakkaistasi look-alike-yleisöjä, eli kaksoisolentokohderyhmiä.

Näitä kohderyhmiä voit esimerkiksi käyttää suoramarkkinoinnissa ja Facebook-kampanjoissa, jolloin tavoitat uusia, potentiaalisia asiakkaita helposti ja pidät kampanjoidesi konversioasteen huomattavasti keskivertoa parempana. 

Asiakassegmentoinnin tuottaman asiakasymmärryksen myötä tunnistat relevantit ja kannattavat asiakkaat, jolloin teet…

 • Kohdistetumpaa markkinointia
 • Tuottavampaa myyntiä
 • Kannattavampaa liiketoimintaa

 

Asiakastiedon rikastaman asiakasdatan ansiosta voit aktivoida asiakasrekisterisi piilevän potentiaalin ja hyödyntää sitä aidosti yrityksesi myynnin kasvattamiseen, koska…

 • Ymmärrät selkeästi, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät
 • Löydät uusia, hyviä asiakkaita helposti
 • Sitoutat asiakkaasi yrityksesi tuote- tai palvelutarjontaan ja kuluttamaan enemmän, jolloin puhutaan share of wallet -osuutesi (SOW) kasvattamisesta


Perusta päätöksesi data-analytiikan tuottamaan faktaan asiakkaidesi käyttäytymisestä ja kiinnostuksenkohteista

Asiakasymmärryksen kehittäminen analytiikkadatan avulla on ainoa täysin varma keino kasvattaa yrityksesi myyntiä. Asiakastiedon tarjoamien kuluttaja-analytiikan palvelujen avulla voit lopettaa arvailun myynnin ja markkinoinnin toimenpiteissä, koska jatkossa kaikki niihin liittyvät päätökset perustuvat faktaan. 

Tämä puolestaan takaa tasaisen kassavirran, koska yrityksesi myynti- ja markkinointitiimit ymmärtävät tarkasti asiakkaidenne käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät sekä osaavat optimoida myynti- ja markkinointiviestit esimerkiksi kiinnostuksenkohteiden perusteella. 

Saatte syvällisen ymmärryksen esimerkiksi siitä, keitä potentiaalisimmat asiakkaanne ovat, mitkä arvot ohjaavat heidän ostokäyttäytymistään, millainen on heidän elämäntyylinsä ja missä kanavissa heitä kannattaa lähestyä. 

Anna asiakkaallesi “kasvot” – Mosaic-luokituksen hyödyntäminen yrityksesi asiakasymmärryksen kehittämisessä

Kuluttajilla on nykyään enemmän valinnanvaraa kuin koskaan aikaisemmin ja heidän saatavillaan on loputtomasti tietoa yrityksesi ja kilpailijoidesi tarjonnasta. Lisäksi taloudelliset ja teknologiset muutokset vaikuttavat nopeasti muun muassa kuluttajien elämäntyyliin ja ostokäyttäytymiseen. 

Siksi sinun on tunnistettava yrityksesi asiakkaille tunnusomaiset käyttäytymismallit ja tehtävä niistä oikeat johtopäätökset. Asiakastieto vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla yrityksesi käyttöön Mosaic-datan, joka luokittelee kuluttajat elämäntyylin perusteella. 

Mosaic-luokittelu parantaa asiakasymmärrystäsi asiakkaan elinkaaren kaikissa vaiheissa, tunnistamisesta asiakassuhteen syventämiseen asti. Se antaa asiakkaallesi “kasvot” ja organisaatiollesi yhteisen “kielen” asiakkuuksien tulokselliseen kehittämiseen.  

Mosaic-luokittelun hyödyt:

 • Auttaa luomaan kuluttajista selkeitä ryhmiä, joita on helppo työstää niin myynnissä kuin markkinoinnissa
 • Helpottaa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden saattamista käytäntöön
 • Auttaa kanavavalinnoissa
 • Luokittelee asiakaskannan
 • Tukee raportointia ja mittaamista
 • Parantaa lisämyyntiä
 • Tekee [uusasiakashankinnasta] tehokkaampaa

 

Kuluttajamarkkinoinnin palvelut etusivulle

 • Asiakasymmärryksen myötä teet kohdistetumpaa markkinointia, tuottavampaa myyntiä ja kannattavampaa liiketoimintaa
 • Aktivoi asiakasrekisterisi piilevä pontentiaali ja hyödynnä sitä myynnin kasvattamiseen
 • Perusta päätöksesi data-analytiikan tuottamaan faktaan
 • Tunnista asiakkaillesi tunnusomaiset käyttäytymismallit

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme

Hairmail selvisi koronapandemiasta Asiakastiedon tuella

Yrittäjä Asko Toivola kertoo, miten hänen yrityksensä selvisi koronapandemiasta ja laajensi toimintaansa kuluttajakauppaan Asiakastiedon avulla. Katso video tai Lue lisää »