Analytiikkapalvelut

Tiedätkö, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät? Mikä saa heidät asioimaan juuri sinun yrityksessäsi tai lähtemään kilpailijan ovelle? Näihin kysymyksiin kiteytyy asiakasymmärrys, joka vaikuttaa suoraan yrityksesi kassavirtaan. Asiakastiedon analytiikkapalveluiden avulla pystyt ymmärtämään asiakkaitasi syvemmin ja mahdollistat yrityksesi myynti- ja markkinointituloksen kasvun. Annahan, kun kerromme lisää.


Asiakasymmärrys kumpuaa laadukasta dataa sisältävästä asiakasrekisteristä

Mitä tapahtuu, jos yrityksessäsi ei panosteta analytiikkaan?

 • Menetät nykyisiä, kannattavia asiakkaita kilpailijoillesi.
 • Lahjoitat uusia, potentiaalisia asiakkaita kilpailijoillesi.
 • Myynti- ja markkinointirahat valuvat väärille yleisöille.

 

Nämä konkreettiset skenaariot ovat selätettävissä, panostamalla analytiikkaan. Yhdistämällä dataa eri lähteistä ja analysoimalla asiakaskantaasi voit helposti estää em. skenaarioiden toteutumisen. Datarikasteilla, segmentoinnilla ja potentiaalisimpien asiakkaiden monistamisella on todettu olevan suuri vaikutus myynnin ja markkinoinnin kannattavuuteen. Asiakastiedon analytiikkapalvelut johdattavat sinut mm. näiden askeleiden avulla kohti syvempää asiakasymmärrystä.

Asiakasrekisterin jalostamista me kutsumme rikastamiseksi, jolloin olemassa olevaa asiakasdataasi täydennetään soveltuvilla lisätiedoilla. Näin teet asiakasrekisterisi datasta aikaisempaa luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa.

Asiakasdatasi monistaminen puolestaan onnistuu kehittämämme potentiaalipisteytyksen avulla, jolloin tuotamme parhaimmista asiakkaistasi look a like -yleisöjä, eli kaksoisolentokohderyhmiä. Pisteytyksen avulla tuotettuja kohderyhmiä voit käyttää esimerkiksi suoramarkkinoinnissa, digikampanjoissa sekä määritellessäsi myyntiliidin arvoa. Myös poistuvat ja vähemmän ostavat asiakkaat voidaan pisteyttää, jolloin tunnistat kohderyhmistä samankaltaisuuksia ja voit luoda suunnitelmaa churnin pienentämiseksi.

Tarkka, omaan asiakaspotentiaaliin perustuva kohdentaminen nostaa kampanjoidesi konversioastetta, eikä mainosalustan algoritmi pääse luomaan omaa tulkintaansa look a like -yleisöstäsi. Analytiikan tuottaman asiakasymmärryksen myötä tunnistat relevantit ja kannattavat asiakkaat, jolloin teet…

 • Kohdistetumpaa markkinointia
 • Tuottavampaa myyntiä
 • Kannattavampaa liiketoimintaa

 

Asiakastiedon rikastaman asiakasdatan ansiosta voit aktivoida asiakasrekisterisi piilevän potentiaalin ja hyödyntää sitä aidosti yrityksesi myynnin kasvattamiseen, koska…

 • Ymmärrät selkeästi, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät
 • Löydät uusia, hyviä asiakkaita helposti
 • Sitoutat asiakkaasi yrityksen tuote- ja palvelutarjontaan, jolloin he kasvattavat yrityksesi share of wallet -osuutta (SOW).

 

Perusta päätöksesi datan ja analytiikan tuottamaan faktaan

Asiakasymmärryksen kehittäminen analytiikkadatan avulla on ainoa täysin varma keino kasvattaa yrityksesi myyntiä. Asiakastiedon tarjoamien analytiikkapalvelujen avulla voit lopettaa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden arvailun, koska jatkossa kaikki niihin liittyvät päätökset perustuvat faktaan. 

Asiakastiedon analytiikkapalveluilla saatte syvällisen ymmärryksen esimerkiksi siitä, keitä potentiaalisimmat asiakkaanne ovat, mitkä arvot ohjaavat heidän ostokäyttäytymistään, millainen on heidän elämäntyylinsä ja missä kanavissa heitä kannattaa lähestyä. 

Tämä puolestaan takaa tasaisen kassavirran, koska yrityksesi myynti- ja markkinointitiimit ymmärtävät tarkasti asiakkaidenne käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät sekä osaavat optimoida personoidut myynti- ja markkinointitoimenpiteet kullekin asiakassegmentille. 

Anna asiakkaallesi “kasvot” – Mosaic-luokituksen hyödyntäminen yrityksesi asiakasymmärryksen kehittämisessä

Kuluttajilla on nykyään enemmän valinnanvaraa kuin koskaan aikaisemmin ja heidän saatavillaan on loputtomasti tietoa yrityksesi ja kilpailijoidesi tarjonnasta. Lisäksi taloudelliset ja teknologiset muutokset vaikuttavat nopeasti muun muassa kuluttajien elämäntyyliin ja ostokäyttäytymiseen. 

Siksi sinun on tunnistettava yrityksesi asiakkaille tunnusomaiset käyttäytymismallit ja tehtävä niistä oikeat johtopäätökset. Asiakastieto vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla yrityksesi käyttöön Mosaic-datan, joka luokittelee kuluttajat elämäntyylin perusteella. 

Mosaic-luokittelu parantaa asiakasymmärrystäsi asiakkaan elinkaaren kaikissa vaiheissa, tunnistamisesta asiakassuhteen syventämiseen asti. Se antaa asiakkaallesi “kasvot” ja organisaatiollesi yhteisen “kielen” asiakkuuksien tulokselliseen kehittämiseen.  

Mosaic-luokittelun hyödyt:

 • Auttaa luomaan kuluttajista selkeitä ryhmiä, joita on helppo työstää niin myynnissä kuin markkinoinnissa
 • Helpottaa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden saattamista käytäntöön
 • Auttaa kanavavalinnoissa
 • Luokittelee asiakaskannan
 • Tukee raportointia ja mittaamista
 • Parantaa lisämyyntiä
 • Tekee [uusasiakashankinnasta] tehokkaampaa

 

Kuluttajamarkkinoinnin palvelut etusivulle

 • Asiakasymmärryksen myötä teet kohdistetumpaa markkinointia, tuottavampaa myyntiä ja kannattavampaa liiketoimintaa
 • Aktivoi asiakasrekisterisi piilevä pontentiaali ja hyödynnä sitä myynnin kasvattamiseen
 • Perusta päätöksesi data-analytiikan tuottamaan faktaan
 • Tunnista asiakkaillesi tunnusomaiset käyttäytymismallit

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme

Hairmail selvisi koronapandemiasta Asiakastiedon tuella

Yrittäjä Asko Toivola kertoo, miten hänen yrityksensä selvisi koronapandemiasta ja laajensi toimintaansa kuluttajakauppaan Asiakastiedon avulla. Katso video tai Lue lisää »